Zdravo svete !

Samo da vas pozdravim rečima BOŽANSKA ENERGIJA I/ILI TARA i predočim da zajedno sa vama lagano stvaram duhovnu fiziku, posredstvom ekrana Teslin Svemirski Ekran ,.. kvantnim putem sve što videh i što ću videti u njemu , ovde ću vam pisati u vidu zlatnih informacija . Biće raznih stranica … lični neobični doživljaji iz tog domena i (vaši po želji), Moji naučni radovi i radovi druge vrste, zatim iz domena Mitologije, BOŽANSTAVA, istorije ,pesme ,priče i bajke …, Majčina dušica u čijem okviru će biti razni projekti ali i recepti ,kako biljnog porekla za savet , tako i za kuhinju .i kako Nikola Tesla reče pre stotinu godina ” pojaviće se termin ŽIVOTNA SREDINA ,tu će se rešavati problemi ali još nije sazreo svet za taj duhovni let ” ali sada internetom i posredstvom kosmiških visina i BOŽANSKOM ENERGIJOM iznedri se termin Životna sredina gde će se trostruko rešavati svaka Božija tvorevina….kosmički – BOŽANSKOM ENERGIJOM- etrom .fre energy,virtuelno -modernom tehnologijom i životno- kvantna konekcija i dobijenim duhovnim informacijamaDUHONIMA u vezi prošlosti i budućnosti posredstvom zlatnog preseka u sadašnjosti TARE. BOŽANSKA ENERGIJA I/ILI TARA … 

Moja polazna osnova je moja nova osnovna definicija o tome šta je svet i ona fglasi. Duhovna informacija+ beskonačnost= svet. Eto to je moja osnovna i polazna definicija Duhovne Fizike u povoju i tek u stvaranju. Kao što je Tesla imao Teslion ja za svoju duhovnu fiziku imam DUHON.

One thought on “Zdravo svete !”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *